Uczestnictwo w konferencjach naukowych (wybrane prezentacje): 2023 Clinging to national victimhood. Lessons from post’-war Bosnia and Herzegovina na “Discourses of war(s) in 1990s in the (ex)-Yugoslav area”, 29.05.2023, Warszawa, Polska. Państwo peryferyjne w wielobiegunowym świecie. Przypadek Serbii. na “Kryzys państwa? Państwo wobec kryzysów, 9-10.03.2023, Warszawa, Polska. 2022 Moderator: Panel Memory Politics in Contemporary Wars & Violent Conflicts na “H2020 DisTerrMem Online Discussion Series 2022”, 7.12.2022, Bath, UK. Moderator: Panel State and Society na “Transforming State Socialism in East-Central Europe Historical Sociology of the Long Change”, 30.09-1.10.2022, Warszawa, Polska Pamięć a hegemonia. Narracje o socjalistycznej przeszłości w Polsce i Niemczech, na “18 Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny”, 14-17.09.2022, Warszawa, Polska. New Authoritarianism in the multipolar world. The case of Serbia under Aleksandar Vučić, na “26th Annual Conference of Central European Political Science Association (CEPSA)”, 2-3.06.2022, Bled, Slovenia. 2021 Dismantling Antifascism in Post-Socialist Poland and Croatia, na “53rd ASEEES Annual Convention”, 18-21.11.2021, New Orleans, USA. Panelista: Negotiating Troubled Pasts: Art & Conflict, na “Negotiating Troubled Pasts: History, Politics, Art and the Media. Repast Final & Next Steps Conference”, 15.10.2021, Repast Consortium. Budowanie narodów na peryferiach socjalistycznej Jugosławii (1945-74), na “Re: Start. Socjologia historyczna. Problemy, metody, rozwiązania, 8-9.10.2021, Uniwersytet Jagielloński (Polska). Nation-State Reframed. The Memory Struggle over The National Independence Day in the Polish Parliament (1997-1998), na “Memory Studies Association Fifth Annual Conference”, 5-9.07.2021, Uniwersytet Warszawski (Polska). Panelista na okrągłym stole: Agonistic Memory in the Post-colonial Context: Mutual Contention and Dialogue in Non-democratic Societies, na “Memory Studies Association Fifth Annual Conference”, 5-9.07.2021, Uniwersytet Warszawski (Polska). 2019 Balkan Politics and the (Im)Possibilities of Symbolic Spacesharing, na “Discourses and Practices of Space Sharing. Christians and Muslims in the Balkans”, 5-7.12.2019, Humboldt University of Berlin (Germany). Schyłek antyfaszyzmu? Walka o pamięć o dniu zwycięstwa w polskim parlamencie, na „XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny: Ja-my-oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność”, 11-14.09.2019, Uniwersytet Wrocławski (Polska). Faking Unity, Preserving Divisions: How The International Community (Not) Dealt With The Troubled Past In Bosnia And Herzegovina, na 2019 Joint International Conference: Central and East European International Studies Association(CEEISA)-International Studies Association (ISA), 17-19.06.2019, University of Belgrade (Serbia). Nationalists from within. Intra-Bosniak memory struggles in post-war Bosnia and Herzegovina, na 2019 Summer Convention of the Association for Slavic, East European & Eurasian Studies (ASEEES), 14-16.06.2019, University of Zagreb (Chorwacja). 2018 Commemorating Srebrenica (1995-2015): Bosniak Politics of Memory Between National and Global, na ASN 2018 European Conference “Nationalism in Times of Uncertainty”, 4-6.07.2018, University of Graz (Austria). 2017 Symbolic politics as an instrument of state-building. The case of Bosnia and Herzegovina 1991-98, na 13th Conference of the European Sociological Association “(Un)making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities”, 29.08-1.09.2017, University of Athens (Grecja). 2016 Nieudana korekta? Post-komunistyczna polityka pamięci w polskim parlamencie (1989-2014), na „XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny: Solidarność w czasach nieufności”, 14-17.09.2016, Uniwersytet Gdański (Polska). Collective action emerging and evaporating. Social protests in Bosnia and Herzegovina AD 2014, na 3rd ISA Forum of Sociology “The futures we want: Global Sociology and the Struggles for the Better World”, 10-14.07.2016, University of Vienna (Austria). Bosniak nationalism in pursuit of state legitimacy, na International ASN Conference “Europe, nations and insecurity: Challenges to identities”, 30.06-2.07.2016, Vytautas Magnus University, Kowno (Litwa). 2015 Towards the reconciliation? Serbian cinema reframing memory of the Bosnian war, na “International Academic COST Workshop: The audio-visual production of transcultural memory in Europe”, 17-19.09.2015, University of Dubrovnik (Chorwacja). Between Sarajevo and Belgrade. Bosniak nationalism in Sandzak after 2000, na “12th Conference of the European Sociological Association: Differences, inequalities and Sociological Imagination”, Charles University, 25-28.08.2015, Charles University, Praga (Czechy). 2014 Pułkownik Ludowego Wojska Polskiego czyli o przemilczeniach w narracji biograficznej, na „II Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych”, 10-12.06.2014, Uniwersytet Łódzki (Polska). The recent cinema of Bosnia-Herzegovina as a cinema of escapism, na „Contemporary Central and South-East European Cinema in Transition: A Postgraduate Symposium”, 23.05.2014, University of Southampton (Anglia). 2013 O marginalizacji pamięci. Narracja pułkownika Ludowego Wojska Polskiego, na „Międzynarodowa konferencja naukowa: Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej”, 27-28.05.2013, Uniwersytet Wrocławski (Polska). Jasenovac, Bleiburg, Vukovar: miejsca pamięci a dyskurs publiczny. Kontekst chorwacki, na „Stuthoff 2.0. Pamięć. Twórczość. Ekspresja. Muzea i miejsca pamięci a wyzwania współczesności”, 11.05.2012, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Sztutowo (Polska). ——————– Organizacja konferencji 2018 „Edward Abramowski (1868-1918). W stulecie śmierci”. Ogólnopolska konferencja naukowa, 23.11.2018, Wydział Filozofii i Socjologii oraz Wydział Psychologii UW, Uniwersytet Warszawski (Polska). Współorganizacja: dr Krzysztof Świrek (IS UW), dr Anna Dziedzic (IF UW).