Publicistika

Analize i Mišljenja.

Pišem analize i mišljenja o dinamici društveno-političke situacije u jugoistočnoj i istočnoj Europi za istraživačke centre, medije i druge organizacije koje su zainteresirane za ovo pitanje. Pronađite odabrane članke dolje:

2020.01.07, Komentar za Oko.press o predsjedničkim izborima u Hrvatskoj

2018.10.08, Analiza za think-tank Global.Lab o općim izborima u Bosni i Hercegovini

2016.09.27, Analiza za portal Balkanistyka.org o referendum u Republici Srpskoj

2014 februar/mart, serija članaka za PoliticalCritique.org o masovnim protestima na Balkanu:

-Nove Balkanske Revolte (prijevod)

– Bosnia želi ravnopravnost

– Bosnia u plamenu

Publicistika – ostalo:

Ponekad pišem tekstove o suvremenoj istočnoeuropskoj kinematografiji. Neke od njih možete pronaći dolje:

2015.02.14, o filmu Svetlane Baskove „Za Marksa”, za Praktyku Teoretycznu

2014.02.15, o stvaralaštvu Alekseya Fedorchenka za artPAPIER (koautorica K. Roman-Rawska)

2013.12.15, o filmu Danisa Tanovića „Senada”, za Political Critique (koautorica K. Roman-Rawska)

2013.12.08, o filmu Bojana Kosovčevića „Vir”, za Political Critique (koautorica K. Roman-Rawska)

2013.11.19, o filmu Aleksandra Veledinskog „Geograf propio Globus”, za E-splot (koautorica K. Roman-Rawska)

2013.10.01, o filmu Miroslava Momčilovića „Smrt čoveka na Balkanu”, za artPAPIER (koautorica K. Roman-Rawska)

2013.05.01, o filmu Andreya Smirnova „Bila jednom jedna baba”, za artPAPIER (koautorica K. Roman-Rawska)