MATERIAŁY DLA STUDENTÓW:  KLIKNIJ TUTAJ —————————–
Bieżąca działalność dydaktyczna:
Wstęp do Socjologii (60h)
Konwersatorium w Instytucie Socjologii UW
Rok akad. 2019/2020
Techniki Pracy Naukowej (30h)
Warsztaty w Instytucie Socjologii UW
Zima 2019/2020
Polityki Kultury Popularnej (30h)
Konwersatorium w Instytucie Socjologii UW
Lato 2019/2020
Analiza Dyskursu Wizualnego (30h)
Kurs dla studiów Język i Społeczeństwo (UW)
Lato 2019/2020
 
Wcześniejsza działalność dydaktyczna:
Zajęcia
Współczesne Życie Społeczno-Polityczne Chorwacji (60h)
Seminarium w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW
Rok akad. 2018/2019
Wstęp do Socjologii (30h)
Konwersatorium w Instytucie Historii UW
Konwersatorium na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW
Lato 2018/2019 i Lato 2017/2018.
Ideologia i Polityka w Filmie i Sztuce (30h)
Konwersatorium w Instytucie Socjologii UW
Zima 2016/2017
Współprowadzący: dr hab. Jarosław Kilias.
Społeczeństwo i Kinematografia w Rosji. Warsztat Krytycznej Analizy Filmu (30h)
Warsztat w Instytucie Rusycystyki UW
Zima 2016/2017 i Zima 2014/2015
Współprowadząca: mgr Katarzyna Roman-Rawska.
Naród i Nacjonalizm w Życiu Codziennym (30h)
Konwersatorium w Instytucie Socjologii UW
Zima 2014/2015
Współprowadzący: dr hab. Jarosław Kilias.
Gościnnie
Udział w dyskusji panelowej pt. Od Imperium do Państw. Wielość Nowoczesności Po Imperium Osmańskim?
Organizatorzy: Ośrodek Kultury Francuskiej UW i Instytut Socjologii UW
Współ-paneliści: dr Maciej Falski, dr Agnieszka Kaim, dr Daniel Płatek
6 czerwca 2019.
Gościnny wykład pt. Budowanie Narodów na Bałkanach. Przypadek Boszniacki
Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
15 stycznia 2019.