Knjige:

Rawski, T. (2019). Boszniacki Nacjonalizm. Strategie Budowania Narodu po 1995 roku. Warszawa: WN Scholar, 257 pp. [na poljskome jeziku]

  • Nagrada Slavističkog Fonda: Debi Godine 2019 (Decembar 2020)
  • recenzija knjige: Biernacka, M. (2020). O budowaniu państwa. Studia-Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa, 2(13), 159-167.

Knjige – prijevodi

Witoszek, N. (2020). Korzenie Antyautorytaryzmu, transl. T. Rawski, Warsaw: WN Scholar, 277 pp.

Članci u Časopisima i Knjigama:

Rawski, T. (2023). Nation-State Reframed: The Memory Struggle over the Genealogy of the Third Polish Republic (1997–1998), Problems of Post-Communism, 70(3), 253-265. DOI: https://doi.org/10.1080/10758216.2022.2148541

Fiedler, A., Rawski, T., Świrek, K., Traunspurger, J. (2022). The Perception and Interpretation of Conflicting Mnemonic Narratives: Post-Communist Remembrance in East Germany and PolandInternational Journal of Comparative Sociology. DOI: https://doi.org/10.1177/00207152221115434 

Rawski, T. (2021). Glavni pravci bošnjačke nacionalističke politike u savremenoj Bosni i Hercegovini. Humanističke Studije, 9, 9-34.

Rawski, T. (2021). The Persistence of National Victimhood: Bosniak Post-War Memory Politics of the Srebrenica Mass Killings. Sprawy Narodowościowe / Nationalities Affairs, 53, 1-21. 

Rawski, T. (2021). Budowanie narodów na peryferiach socjalistycznej Jugosławii (1945-1974): Macedonia, Czarnogóra, Bośnia i HercegowinaStudia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa, 1(14), 127-144.

Rawski, T. & Świrek, K. (2020). Intelektualiści totalni – między dominacją a krytyką. Stan Rzeczy, 16, 11-24.

Rawski, T. (2019). The Decline of Anti-Fascism? The Memory Struggle Over May 1945 in Polish Parliament (1995-2015). East European Politics & Societies, 33(4), 917-940. https://doi.org/10.1177/0888325419831354

Rawski, T. & Roman-Rawska, K. (2019). Hierarchies and Boundaries. Structuring the Social in Eastern Europe and the MediterraneanColloquia Humanistica, 8, 5-16.

Rawski, T. (2019). Lekcja tworzenia wspólnoty. Jugosłowiański film partyzancki a oficjalna polityka pamięci. In M.E. Kowalczyk i J. Szymala (Eds.), Film a historia. Szkice z dziejów wizualnych (pp. 171-186). Kraków: Księgarnia Akademicka.

Rawski, T. & Falski, M. (2018). Against Homogeneity. Transcultural and Trans-lingual strategies in cultural production (foreword to journal issue). Colloquia Humanistica, 7, 4-10.

Rawski, T. & Falski, M. (2017). Cultural Politics in (Post)Socialist Croatia: The Question of (Dis)continuity. In D. Jelača, M. Kolanović, D. Lugarić (Eds.), Cultural Life of Capitalism: Yugoslavia’s (Post)Socialism and Its Other (pp. 285-302). London: Palgrave Macmillan.

Rawski, T. (2017). Polityka symboliczna jako instrument budowania państwa. Przypadek Bośni i Hercegowiny (1991-98). In J. Raciborski (Ed.), Państwo w praktyce. Style działania (pp. 373-397). Kraków: Nomos.

Rawski T. & Roman-Rawska, K. (2017). The Empire Strikes Back. Russian National Cinema after 2005. Colloquia Humanistica, 6, 97-112.

Rawski T. (2015). Pozorne alternatywy Muhameda Filipovicia. Sprawy narodowościowe, 46, 153-160.

Rawski, T. (2015). Socjologia polityki Sinišy Maleševicia. Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa3(1), 105-116.

Rawski, T. & Roman, K. (2014). How to escape? Trap of the transition in the recent cinema of Bosnia and Herzegovina, 2000-2012. Colloquia Humanistica, 3, 193-206.

Rawski, T. (2014). Pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, czyli o przemilczeniach w narracji biograficznej. Przegląd Socjologii Jakościowej, X(1), 146-157.

Rawski, T. (2014). Socijalistička revolucija – politički mit u jugoslavenskom partizanskom filmu. In V. Henzen et al. (Eds.), JunOST. Beiträge zur ersten Schweizerischen Konferenz junger Slavistinnen und Slavisten (pp. 172-186). Zurich: Pano Verlag.

Rawski, T. & Falski, M. (2013). Jasenovac, Bleiburg, Vukovar: miejsca pamięci a dyskurs publiczny. In M. Fabiszak (Ed.), Obóz-muzeum. Trauma we współczesnym wystawiennictwie (pp. 193-214). Warszawa: Universitas.

Rawski, T. (2012). Pułkownik. Rzecz o ambiwalencji awansu społecznego. In M. Gdula & P. Sadura (Eds.). Style życia i porządek klasowy w Polsce (pp. 273-300). Warszawa: WN Scholar.

Rawski, T. (2010). Josip Broz Tito – charyzmatyczny przywódca? Analiza mitu wodza na przykładzie filmu „Sutjeska”. In K. Taczyńska, S. Sochacki & M. Zečević (Eds.). Poznać Bałkany. Historia – Polityka – Kultura (pp. 279-292). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Rawski, T. (2009). Knin jako chorwackie miejsce pamięci narodowej. In H. Stys & S. Sochacki (Eds.). Bałkany w XX i XXI wieku: historia, polityka, kultura (pp. 99-112). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Recenzije i eseji:

Rawski, T. (2023). Nowoczesna ludowość jako stawka w grze. O “Kłopotach ze sztuką ludową” Ewy Klekot. Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej, 34.

Rawski, T. (2022). Wahadło utopii czyli refleksje o post-stalinizmieKultura i Społeczeństwo, 66(2), 235-239.

Rawski, T. (2021). Ludowa historia Polski. Między krytyką elit a upodmiotowieniem ludu. Stan Rzeczy, 2(21), 323-330. 

Rawski, T. (2019). Rec. Malešević, Siniša. Grounded Nationalisms. Cambridge: Cambridge University Press, 2019, ISBN: 9781108441247, 320 ss.. Colloquia Humanistica, 8, 390-396.

Rawski, T. (2013). Rec. Kertzer, David. Rytuał, polityka, władza. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen, 2010, ISBN: 8372331200, 304 ss.. Społeczeństwo i Polityka: Pismo Edukacyjne, 2(35), 336-339.