Analize i Mišljenja. Pišem analize i mišljenja o dinamici društveno-političke situacije u jugoistočnoj i istočnoj Europi za istraživačke centre, medije i druge organizacije koje su zainteresirane za ovo pitanje. Pronađite odabrane članke dolje: 2020.01.07, Komentar za Oko.press o predsjedničkim izborima u Hrvatskoj 2018.10.08, Analiza za think-tank Global.Lab o općim izborima u Bosni i Hercegovini 2016.09.27, Analiza za portal Balkanistyka.org o referendum u Republici Srpskoj 2014 februar/mart, serija članaka za PoliticalCritique.org o masovnim protestima na Balkanu: -Nove Balkanske Revolte (prijevod) – Bosnia želi ravnopravnost – Bosnia u plamenu Publicistika – ostalo: Ponekad pišem tekstove o suvremenoj istočnoeuropskoj kinematografiji. Neke od njih možete pronaći dolje: 2015.02.14, o filmu Svetlane Baskove „Za Marksa”, za Praktyku Teoretycznu 2014.02.15, o stvaralaštvu Alekseya Fedorchenka za artPAPIER (koautorica K. Roman-Rawska) 2013.12.15, o filmu Danisa Tanovića „Senada”, za Political Critique (koautorica K. Roman-Rawska) 2013.12.08, o filmu Bojana Kosovčevića „Vir”, za Political Critique (koautorica K. Roman-Rawska) 2013.11.19, o filmu Aleksandra Veledinskog „Geograf propio Globus”, za E-splot (koautorica K. Roman-Rawska) 2013.10.01, o filmu Miroslava Momčilovića „Smrt čoveka na Balkanu”, za artPAPIER (koautorica K. Roman-Rawska) 2013.05.01, o filmu Andreya Smirnova „Bila jednom jedna baba”, za artPAPIER (koautorica K. Roman-Rawska)