DisTerrMem– Disputed Territories & Memory DisTerrMem je projekt koji vodi konzorcij od šest organizacija iz četiri zemlje: Poljske, Velike Britanije, Armenije i Pakistana. Ispitujemo ulogu natjecateljskog pamćenja o spornim teritorijama, odnosno onim za koje se vode političke bitke između nekoliko zemalja (na primjer, za Nagorno-Karabah – između Armenije i Azerbejdžana). Razmišljamo o tome kako upravljati konkurentnim sjećanjima na takav način da se oslabe regionalne političke sukobe. Pogledajte više na: www.disterrmem.eu Financiranje: Europska Komisija (HORIZON2020). Trajanje: 2019-2022. PI: Dr. Christina Horvath (Sveučilište u Bathu – glavni koordinator); dr. Tomasz Rawski (Sveučilište u Varšavi – poljski tim) Dužnosti: Koordinator poljskog tima ——————– RePast – Revisiting the Past, Anticipating the Future RePAST je projekt koji se financira iz programa Horizon2020 i koji ima za cilj istražiti kako se današnja europska društva suočavaju sa svojom problematičnom prošlošću. Istraživanje uključuje analizu sukobljenih diskursa ukorijenjenih u toj prošlosti i njihovog utjecaja na europsku integraciju. Na temelju istraživanja predložit će se strategije za jačanje europske integracije na razini donošenja političkih odluka te na razini civilnog društva. Pogledajte više na: www.repast.eu Financiranje: Europska Komisija (HORIZON2020). Trajanje: 2018-2020. PI: Dimitra Milioni, PhD. (REPAST koordinator); Katarzyna Bojarska, PhD. (Koordinator pojskog tima). Dužnosti: Istraživač u sekciji analize medija. Proučavam poljski medijski diskurs nakon 1989. Vezan za problematičnu prošlošt (Drugi svjetski rat i vrijeme komunizma). Provodim sociološki orijentiranu, kvalitativnu analizu sadržaja novinarskih članaka i intervjua (IDI) s vodećim poljskim novinarima. Također, vodim fokus grupe (FGI) orijentirane na diskusiju o problematičnoj prošlosti. ——————- Bosniak Nationalism. Strategies of Community Boundary-Making Projekt je uključivao preispitivanje jednog od osnovnih mehanizama nacionalističke politike, tj. Mehanizma razlikovanja između “nas” i “njih”, utemeljen na primjeru bošnjačkog nacionalizma u Bosni i Hercegovini nakon 1995. Analizirao sam strategije stvaranja kulturnih granica bošnjačke nacije koje su glavni politički akteri u Bosni i Hercegovini koristili na razini službene politike sjećanja u vezi s tri ključna događaja posljednjeg građanskog rata (1992. – 1995.): masakr u Srebrenici, opsada Sarajeva i borbe za Mostar. Pogledajte više na: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/324125-pl.pdf. Financiranje: Poljski Nacionalni Znanstveni Centar (NCN – program ETIUDA 4) Trajanje: 2016-2018. PI: Tomasz Rawski (Institute of Sociology, University of Warsaw). Dužnosti: Voditelj projekta i glavni istraživač. Planiranje, organiziranje, provođenje istraživanja. Nagodba projekta. —————– The Memorial Dimension of the Polish Transition in the Light of Commemorative Resolutions of the Parliament of the Republic of Poland Adopted in 1989-2014 Istraživanje se fokusiralo na memorijsku dimenziju poljske tranzicije, tj. Na sliku prošlosti koja proizlazi iz komemorativnih rezolucija koje je poljski parlament usvojio između 1989. i 2014. Prikupili smo jedinstveno, koherentno i zatvoreno tijelo teksta koji dokumentiraju transformacije ove dimenzije poljskog političkog života kroz 25 godina nakon političke transformacije. Njihova detaljna razrada i analiza omogućile su odgovor na brojna važna pitanja, uključujući: koji su se likovi i događaji iz prošlosti najčešće spominjali u službenom kolektivnom sjećanju izraženi u parlamentarnim rezolucijama?  Koja su se razdoblja prošlosti najviše sjećala? Koji su elementi rezolucija izazivali najveće sporove u parlamentu? Koliki je raspon utjecaja usvojenih rezolucija mjeren njihovom medijskom rezonancom? Pogledajte više na: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=8236. Financiranje: Poljski Nacionalni Znanstveni Centar (NCN – SONATA 7). Trajanje: 2015-2017. PI: Marcin Napiórkowski, PhD. (Institut za Poljsku Kulturu, Varšavski Univerzitet). Dužnosti: Kvalitativni i kvantitativni istraživač. U timu smo stvorili bazu podataka prigodnih rezolucija i izvršavali analize zakonodavnog postupka u kontekstu službene poljske politike sjećanja. ————— Contemporary State: Styles of Action Projekt je postavio pitanje uloge suvremene države u koordinaciji kolektivnog života. Istraživački pristup je uključivao posmatranje države u empirijskoj perspektivi, tj. analizu funkcija i metoda djelovanja države u koordinaciji pojedinih sfera društvenog života. Tražili smo obrasce djelovanja države, pravila organiziranja njezina djelovanja, te pravila koja obvezuju repertoar ciljeva, sredstava i metoda aktivnosti. Pogledajte više na: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=752. Financiranje: Poljski Nacionalni Znanstveni Centrar (NCN – OPUS 4). Trajanje: 2013-2016. PI: prof. Jacek Raciborski (Institut za Sociologiju, Varšavski Univerzitet). Dužnosti: Kvalitativni istraživač. Analizirao sam simboličku politiku u Bosni i Hercegovini devedesetih godina s gledišta kako se simbolično gradila njezina neovisna državnost. ————— Logic of Civil Society: Policy of the Protest in New Democracies Projekt je bio opsežna međunarodna empirijska studija o razvoju civilnog društva u zemljama koje su nedavno prošle demokratsku transformaciju. Studija se fokusirala na strukturu civilnog društva, dinamiku socijalnih prosvjeda i njihov utjecaj na kvalitetu demokracije u četiri zemlje (Poljska, Mađarska, Južna Koreja, Tajvan) tijekom dva desetljeća, tj. 1991.-2011. Financiranje: National Council for Eurasian and East European Research (USA), Ministarstvo Znanosti i Visokog Školstva (Poljska) i drugi Period sudjelovanja: Novembar 2011 – August 2012. PI: prof. Jan Kubik (Rutgers University); prof. Grzegorz Ekiert (Harvard University); Michał Wenzel, PhD. (SWPS). Dužnosti: Koder i kontroler kvalitete baze podataka o socijalnim prosvjedima u Poljskoj.