Recent Posts


Post Archive


Catogery Tags


There’s no content to show here yet.

  • O meni Politički i kulturni sociolog. Radim kao Assistant Professor na Fakultetu za Sociologiju Varšavskog Univerziteta. Objavio sam knjigu “Bosniak nationalism. Nation-building strategies after 1995″ (2019). Fokusiram svoju aktivnost na nacionalizmu, socijalizmu, politici sjećanja te sociologiji filma. Uživajte!

    Know More