Politički i kulturni sociolog. Radim kao Assistant Professor na Fakultetu za Sociologiju Varšavskog Univerziteta. Objavio sam knjigu «Bosniak nationalism. Nation-building strategies after 1995» (2019). Fokusiram svoju aktivnost na nacionalizmu, socijalizmu, politici sjećanja te sociologiji filma.

Uživajte!