Monografie autorskie:

Rawski, T. (2019). Boszniacki nacjonalizm. Strategie budowania narodu po 1995 roku. Warszawa: WN Scholar, 257 ss.

Monografie – przekłady:

Witoszek, N. (2020). Korzenie Antyautorytaryzmu, przeł. T. Rawski, Warszawa: WN Scholar, 277 ss.

Artykuły naukowe:

Rawski, T. i Świrek, K. (2020). Intelektualiści totalni – między dominacją a krytyką. Stan Rzeczy, 16, 11-24.

Rawski, T. (2019). The Decline of Anti-Fascism? The Memory Struggle Over May 1945 in Polish Parliament (1995-2015). East European Politics & Societies, 33(4), 917-940. DOI: https://doi.org/10.1177/0888325419831354              

Rawski, T. i Roman-Rawska, K. (2019). Hierarchies and Boundaries. Structuring the Social in Eastern Europe and the MediterraneanColloquia Humanistica8, 5-16.

Rawski, T. (2019). Lekcja tworzenia wspólnoty. Jugosłowiański film partyzancki a oficjalna polityka pamięci. W M.E. Kowalczyk i J. Szymala (Red.), Film a historia. Szkice z dziejów wizualnych (ss. 171-186). Kraków: Księgarnia Akademicka.            

Rawski, T. i Falski, M. (2018). Against Homogeneity. Transcultural and Trans-lingual strategies in cultural production (foreword to journal issue). Colloquia Humanistica, 7, 4-10.                

Rawski, T. i Falski, M. (2017). Cultural Politics in (Post)Socialist Croatia: The Question of (Dis)continuity. W D. Jelača, M. Kolanović, D. Lugarić (Red.), Cultural Life of Capitalism: Yugoslavia’s (Post)Socialism and Its Other (ss. 285-302). London: Palgrave Macmillan. 

Rawski, T. (2017). Polityka symboliczna jako instrument budowania paostwa. Przypadek Bośni i Hercegowiny (1991-98). W J. Raciborski (Red.), Państwo w praktyce. Style działania (ss. 373-397). Kraków: Nomos. 

Rawski T. i Roman-Rawska, K. (2017). The Empire Strikes Back. Russian National Cinema after 2005. Colloquia Humanistica, 6, 97-112.  

Rawski T. (2015). Pozorne alternatywy Muhameda Filipovicia. Sprawy narodowościowe, 46, 153-160.

Rawski, T. (2015). Socjologia polityki Sinišy Maleševicia. Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa3(1), 105-116.    

Rawski, T. i Roman, K. (2014). How to escape? Trap of the transition in the recent cinema of Bosnia and Herzegovina, 2000-2012. Colloquia Humanistica, 3, 193-206.   

Rawski, T. (2014). Pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, czyli o przemilczeniach w narracji biograficznej. Przegląd Socjologii Jakościowej, X(1), 146-157. 

Rawski, T. (2014). Socijalistička revolucija – politički mit u jugoslavenskom partizanskom filmu. W V. Henzen et al. (Red.), JunOST. Beiträge zur ersten Schweizerischen Konferenz junger Slavistinnen und Slavisten (ss. 172-186). Zurich: Pano Verlag.  

Rawski, T. i Falski, M. (2013). Jasenovac, Bleiburg, Vukovar: miejsca pamięci a dyskurs publiczny. W M. Fabiszak (Red.), Obóz-muzeum. Trauma we współczesnym wystawiennictwie (ss. 193-214). Warszawa: Universitas.   

Rawski, T. (2012). Pułkownik. Rzecz o ambiwalencji awansu społecznego. W M. Gdula i P. Sadura (Red.). Style życia i porządek klasowy w Polsce (ss. 273-300). Warszawa: WN Scholar. 

Rawski, T. (2010). Josip Broz Tito – charyzmatyczny przywódca? Analiza mitu wodza na przykładzie filmu „Sutjeska”. W K. Taczyńska, S. Sochacki i M. Zečević (Red.). Poznać Bałkany. Historia – Polityka – Kultura (ss. 279-292). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.   

Rawski, T. (2009). Knin jako chorwackie miejsce pamięci narodowej. W H. Stys i S. Sochacki (Red.). Bałkany w XX i XXI wieku: historia, polityka, kultura (ss. 99-112). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.   

Recenzje:

Rawski, T. (2019). Rec. Malešević, Siniša. Grounded Nationalisms. Cambridge: Cambridge University Press, 2019, ISBN: 9781108441247, 320 ss.. Colloquia Humanistica, 8, 390-396. 

Rawski, T. (2013). Rec. Kertzer, David. Rytuał, polityka, władza. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen, 2010, ISBN: 8372331200, 304 ss.. Społeczeństwo i Polityka: Pismo Edukacyjne, 2(35), 336-339.